AR-CHECK

Rewolucyjny wynalazek
i nowy standard w przemyśle
czyszczenia i sprzątania budynków.

Bazujący na

Internet of Things
&
Augmented Reality

Wizja staje się rzeczywistością

Powstał system cyfrowy i skalowalny, który w sposób wysoce automatyczny i samodzielny organizuje, kieruje i nadzoruje wszelkimi procesami support, dodatkowymi, pomocniczymi oraz gwarantowaniem jakości podczas wykonywania usług porządkowych (lub czyszczących) w budynkach, pojazdach, samolotach, na statkach, ulicach, w gminach, miastach itd.

System ten wykonuje zadania automatycznie, skutecznie i w zrównoważony sposób, w jakości wyższej niż kiedykolwiek było to możliwe. Zadania te, wykonywane w sposób tradycyjny, mogą być zrealizowane tylko za pomocą dodatkowego personelu, generując tym samym znaczne koszty dodatkowe.

System, o którym mowa, wykonuje polecenia, których realizacja była dotychczas nieprawdopodobna. Aby zrealizować ten cel, w minionych latach stworzyłem i opatentowałem AR-CHECK – rewolucyjny system software i hardware stanowiący optymalne wsparcie zarządzania w czyszczeniu obiektów. AR-CHECK to innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju system podwyższający jakość wykonania usługi, wydajny i oszczędny.

_ _ _

W 2004 r. wyspecjalizowałem się w tworzeniu systemów dla poprawienia organizacji, a także zarządzaniu wykonywaniem zleceń, czyszczeniu i sprzątaniu budynków.

Martin Cudzilo

+49 (0) 172 677 22 71
mc@ar-check.com

Wizja staje się rzeczywistością

Powstał system cyfrowy i skalowalny, który w sposób wysoce automatyczny i samodzielny organizuje, kieruje i nadzoruje wszelkimi procesami support, dodatkowymi, pomocniczymi oraz gwarantowaniem jakości podczas wykonywania usług porządkowych (lub czyszczących) w budynkach, pojazdach, samolotach, na statkach, ulicach, w gminach, miastach itd.

System ten wykonuje zadania automatycznie, skutecznie i w zrównoważony sposób, w jakości wyższej niż kiedykolwiek było to możliwe. Zadania te, wykonywane w sposób tradycyjny, mogą być zrealizowane tylko za pomocą dodatkowego personelu, generując tym samym znaczne koszty dodatkowe.

System, o którym mowa, wykonuje polecenia, których realizacja była dotychczas nieprawdopodobna. Aby zrealizować ten cel, w minionych latach stworzyłem i opatentowałem AR-CHECK – rewolucyjny system software i hardware stanowiący optymalne wsparcie zarządzania w czyszczeniu obiektów. AR-CHECK to innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju system podwyższający jakość wykonania usługi, wydajny i oszczędny.

  • Oczekujesz od sprzątającego WYSOKIEJ JAKOŚCI i dokładności?
  • … nie oczekuj, to zagwarantuje!
  • Oczekujesz od sprzątającego WYSOKIEJ JAKOŚCI i dokładności?
  • … nie oczekuj, to zagwarantuje!
+

AR-CHECK rozwiązuje ogólnoświatowy problem


Obecnie w usługach czyszczenia angażuje się pośredników i podwykonawców oraz dostawców podzlecających, którzy korzystają z własnego personelu albo outsourcingu. Generuje to niepotrzebne koszty, które ostatecznie ponosi klient. Dodatkowo wiąże się to z dużym nakładem organizacyjnym oraz kontrolą, by zapewnić wysoką jakość czyszczenia.

Z powyższych powodów lub w wyniku niedostatecznej jakości niektóre przedsiębiorstwa korzystające z usług firm sprzątających (takie jak operatorzy sieci hoteli, restauracji, klubów fitness, dyrekcje szpitali itp.) dążą do rezygnacji z usług zewnętrznych, zlecając te zadania własnemu personelowi.

Jednakże wiele przedsiębiorstw waha się przed podejmowaniem takich kroków, ponieważ brakuje im specjalistycznej wiedzy, uciekają od nakładu organizacyjnego, pomocniczego oraz administracyjnego i wynikających z nich kosztów.W praktyce przyjmuje się: „Im bardziej obszerne i złożone procedury odnoszące się do czyszczenia, tym większa zależność od pośredników”.

Tak funkcjonuje AR-CHECK


AR-CHECK łączy Augmented Reality (rozszerzoną rzeczywistość) ze Smart Glasses (okularami smart). Okulary smart wskazują każdemu sprzątającemu, jakie zadania i kiedy oraz w jakiej kolejności należy wykonać.

Sprzątacz przez okulary smart widzi powierzchnie wymagające poprawnego czyszczenia (podłogi, meble, wyposażenie wnętrz, okna itp.) zaznaczone na czerwono. W jego polu widzenia pojawiają się informacje nt. wymaganych środków czyszczących, instrukcje pracy krok po kroku oraz inne pomocne wskazówki, co umożliwia realizację specjalistycznej usługi czyszczenia. Dodatkowo pracownik ma zawsze wolne ręce do pracy.

Okulary smart funkcjonują za pomocą czujników znajdujących się w urządzeniu do czyszczenia (np. odkurzaczu czy mopie) lub w rękawiczkach (przy sprzątaniu szmatkami, szczotkami, gąbkami itp.).

Czujniki rejestrują nie tylko, czy urządzenia (np. odkurzacz) są włączone i mają kontakt z daną powierzchnią, ale także, czy stosowano odpowiednio minimalny nacisk (wartość progową) wymagany dla efektywnego czyszczenia. AR-CHECK rozpoznaje poza tym, czy konserwator używa właściwych urządzeń i środków czyszczących.

Przykład: niektórzy konserwatorzy dla wygody, bez zastanowienia wykorzystują szmatki przeznaczone do innych celów, np. szmatkę do czyszczenia ubikacji lub kuchni stosują do czyszczenia biura.

AR-CHECK natychmiast zauważyłby tak poważny błąd. AR-CHECK rejestruje wykonaną pracę dopiero po należytym wykonaniu czyszczenia; po to, by ułatwić sprzątanie, praca sprzątających organizowana jest przez technologię zmiany kolorów w polu widzenia (np. czerwonego, który wskazuje powierzchnie czekające na załatwienie, na zielony, który wskazuje powierzchnie załatwione.)

Każda praca wykonana przez użytkownika jak i jego niedopatrzenie lub błąd zostają zidentyfikowane i zarejestrowane, poza tym system automatycznie wskazuje określone procedury wznowienia lub utrzymywania wyznaczonych prac. Wszelkie procesy są wysoce wydajne i dokonywane w czasie rzeczywistym.

AR-CHECK w trakcie wykonywania prac zmniejsza częstotliwość błędów oraz przestoje i jednocześnie podnosi jakość sprzątania.Kosztowne i czasochłonne instruktaże wykonania różnych czynności czyszczących jak i pojawiające się trudności w komunikacji z powodu słabej znajomości języka należą z AR-CHECK do przeszłości.

Ogromne zalety AR-CHECK


AR-CHECK umożliwia bezpośrednie przydzielanie zadań osobie sprzątającej i kontroluje ich wykonanie bez korzystania z pośredników.

Za pomocą AR-CHECK konserwator otrzymuje instrukcje wspierane komputerowo, które pozwolą na specjalistyczne czyszczenie bez pisemnych wskazówek lub konieczności szkolenia albo ponownego instruktażu.

Zapis przeprowadzonych prac za pomocą mierników pozwala na bezpośrednią kontrolę, czy rzeczywiście czyszczenia dokonano gruntownie i dokładnie.

Firmy i instytucje, które korzystają z usług czyszczenia (operatorzy sieci hoteli, restauracji, dyrekcje szpitali itp.) po raz pierwszy będą mogły we własnym zakresie zlecić i nadzorować czyszczenie bez inwestowania w pośredników. Wynikająca z tego korzyść finansowa znacznie przekracza inwestycje poniesione w AR-CHECK.

W pełni automatyczna rejestracja wydajności


AR-CHECK umożliwia rejestrację wydajności wykonanej pracy, bazując na miejscu, dniu, godzinie, stawce itp. Dodatkowo ułatwia on rejestrację specyfiki pracy i jej rozliczenie.

Można porównać tę funkcję z oprogramowaniem dla rozliczenia kosztów telefonicznych, SMS-owych, MMS-owych lub objętości wysyłanych danych itp. konkretnego użytkownika komórkowego.

Po raz pierwszy rozliczenie pełne lub wgląd w częściowe rozliczenie oraz wystawianie rachunków staje się precyzyjne i możliwe w czasie rzeczywistym, ponieważ AR-CHECK samodzielnie rejestruje, z jakimi zasobami konkretna osoba w danej chwili, w jakim miejscu i według jakiej stawki wykonuje lub wykonywała daną usługę.

Inteligencja zespołowa i wyświetlacz statusu


Obojętnie, czy czyszczenie zostaje wykonane przez jedną osobę, czy w zespole: AR-CHECK pokazuje, kto i co obecnie wyczyścił lub gdzie wymagane jest czyszczenie albo poprawka.

Każdy pracownik jest więc w stanie śledzić za pomocą okularów smart nie tylko swój własny postęp czyszczenia, ale także postępy swojego współpracownika. Unika się kosztownych i czasochłonnych, podwójnych czyszczeń oraz zaniedbań.

Sprawny przekaz obowiązków i know-how


Obiekty lub budynki do czyszczenia różnią się rozmieszczeniem i układem wnętrz; stwarzają indywidualne wymagania, które trzeba uwzględnić podczas czyszczenia. Przy zmianie pośredników lub personelu konieczne było przeprowadzenie ponownego instruktażu. Okresy wdrożenia zawsze bywają czasochłonne, pracochłonne i kosztowne, poza tym ich efekty są wątpliwe pod względem jakości. Sytuacja taka prowadzi do pewnej zależności.Sytem AR-CHECK przekształca niewykwalifikowanych pracowników w specjalistów bez niepotrzebnej straty czasu i wysiłku. Robi to na podstawie rejestrowanych zadań, ustalonych wyników, analizy rezultatu oraz feedbacku klienta.

Zebrane dane pochodzące z doświadczeń, które dotychczas były tracone podczas każdej zmiany pośrednika lub personelu AR-CHECK po prostu przekazuje nowemu personelowi. W ten sposób unika się błędów początkowych lub powtarzających się. Przekaz oraz sprawna i bezbłędna kontynuacja wykonania zadań są gwarantowane. Jest to opłacalne przy zastępstwie urlopowym jak i chorobowym oraz podczas nagłych nieobecności pracowników i wykonywania działań zastępczych.

  • Oczekujesz ze sprzątający i posprząta szybko i dokładnie?
  • … nie oczekuj, to zagwarantuje!
  • Oczekujesz ze sprzątający i posprząta szybko i dokładnie?
  • … nie oczekuj, to zagwarantuje!
+

Docelowi klienci


AR-CHECK stworzono pierwotnie i głównie dla odbiorcy usług czyszczenia (końcowy klient), tzn. dla różnych przedsiębiorstw, w tym operatorów sieci hotelowych, restauracyjnych, studiów fitness, dyrekcji szpitali oraz dla miast i gmin. Celem jest uwolnienie odbiorców usług czyszczenia budynków od czasochłonnych zadań o wysokim nakładzie organizacyjnym i związanych z tym kosztów ubocznych.

Dodatkowo, specjalna wersja AR-CHECK dla firm działających w obszarach zarządzania i czyszczenia umożliwia przeprowadzenie prac w praktyce i z zyskiem.

Duży potencjał rynkowy


Rzemiosło czyszczenia i sprzątania budynków skupia ogromną liczbę osób. W samych Niemczech około 600 000 zatrudnionych w 20 000 zakładach generuje obrót około 13 miliardów euro (Raport EFCI-2012). Łączny obrót w Europie i w USA wynosi 110 miliardów euro, a na całym świecie około 400 miliardów euro.

Dzięki możliwości rozbudowy AR-CHECK jest sprzedawany na całym świecie, co znacznie zwiększa jego potencjał.

W czyszczeniu i sprzątaniu za pomocą systemu AR-CHECK realizuje się usługi dodatkowe, które stanowią 40% wartości zlecenia. Z powodu swojej specyfiki funkcjonowania AR-CHECK pozwala na wkraczanie w dodatkowe lub zupełnie nowe kategorie działalności.

Podsumowanie zalet

1cyfryzacja w przemyśle czyszczenia i sprzątania budynków bazująca na Internet of Things (IoT) & Augmented Reality (AR),
2rozwiązuje problem w przemyśle czyszczenia i sprzątania budynków,
3umożliwia bezkonkurencyjne oszczędności na personelu i kosztach,
4automatyczna kontrola pracy i jakości w czasie rzeczywistym,
5inteligencja zespołowa i automatyczne rozdzielanie zadań w czasie rzeczywistym,
6automatyczna rejestracja wydajności pracy,
7automatyczna identyfikacja oraz unikanie błędów,
8wielojęzyczność,
9system łatwy w rozbudowie (skalowalny) i do zastosowania na całym świecie,
10znaczny potencjał rynkowy,
11przyszły standard w przemyśle czyszczenia i sprzątania budynków,
12ochrona patentowa w istotnych krajach świata.

Formularz kontaktowy

Great companies are built on great products.

Elon Musk

Whether commercial or private - the future of cleanliness and hygiene is digital, platform-based and globally scalable.

This market generates an annual turnover in the three-digit billion range (USD).

AR-Check and its revolutionary functionality, patented in 50 strategically important countries, has numerous USP's with disruptive effects - worldwide.

As part of our current seed phase, we are giving some investors the opportunity to participate in AR-Check.

Are you interested in an Investment  and would you like further information?

Yes

No, go to website