Paralaksa tła


Centrum Prasowe

1Moja specjalność

Od 2004 r. specjalizuję się w tworzeniu systemów, które umożliwiają poprawę organizacji i zarządzania zleceniami w branży czyszczenia budynków oraz obniżają ich koszty. W tym celu właśnie powstał AR-CHECK.

2Czym jest AR-CHECK

AR-CHECK to cyfrowy system, który za pomocą technologii „Augmented Reality” (rozszerzona rzeczywistość) i w połączeniu ze Smart Glasses (okularami smart) zapewnia wysokiej jakości czyszczenie, obniżając jednocześnie koszty.

3Jakie zalety oferuje AR-CHECK

Jego główny atut to supernowoczesna i chroniona międzynarodowymi patentami technologia. System ten natychmiast zmienia zupełnie niewykwalifikowany personel w specjalistów, którzy przechodzą intensywne szkolenie i nabywają wysokie kwalifikacje oraz wiedzę fachową. Przy jej pomocy pracownik od pierwszego dnia bezbłędnie i dokładnie czyści kompleksowe instalacje oraz dowolne powierzchnie bez jakiegokolwiek treningu. Niepotrzebna jest znajomość języka i dodatkowy personel nadzorujący. Ponadto AR-CHECK organizuje i zarządza wszystkimi procesami administracyjnymi i wtórnymi.

4Jak funkcjonuje AR-CHECK?

AR-CHECK łączy Augmented Reality ze Smart Glasses. Okulary smart wskazują każdemu sprzątającemu, jakie zadania i kiedy oraz w jakiej kolejności należy wykonać.

Sprzątacz przez okulary smart widzi powierzchnie wymagające poprawnego czyszczenia (podłogi, meble, wyposażenie wnętrz, okna itp.) zaznaczone na czerwono. W jego polu widzenia pojawiają się informacje nt. wymaganych środków czyszczących, instrukcje pracy krok po kroku oraz inne pomocne wskazówki, co umożliwia realizację specjalistycznej usługi czyszczenia. Dodatkowo pracownik ma zawsze wolne ręce do pracy.

Okulary smart funkcjonują za pomocą czujników znajdujących się w urządzeniu do czyszczenia (np. odkurzaczu czy mopie) lub w rękawiczkach (przy sprzątaniu szmatkami, szczotkami, gąbkami itp.).

Czujniki rejestrują nie tylko, czy urządzenia (np. odkurzacz) są włączone i mają kontakt z daną powierzchnią, ale także, czy stosowano odpowiednio minimalny nacisk (wartość progową) wymagany dla efektywnego czyszczenia.

AR-CHECK rozpoznaje poza tym, czy konserwator używa właściwych urządzeń i środków czyszczących. Przykład: niektórzy konserwatorzy dla wygody, bez zastanowienia wykorzystują szmatki przeznaczone do innych celów, np. szmatkę do czyszczenia ubikacji lub kuchni stosują do czyszczenia biura. AR-CHECK natychmiast zauważyłby tak poważny błąd. AR-CHECK rejestruje wykonaną pracę dopiero po należytym wykonaniu czyszczenia; po to, by ułatwić sprzątanie, praca sprzątających organizowana jest przez technologię zmiany kolorów w polu widzenia (np. czerwonego, który wskazuje powierzchnie czekające na załatwienie, na zielony, który wskazuje powierzchnie załatwione.)

Każda praca wykonana przez użytkownika jak i jego niedopatrzenie lub błąd zostają zidentyfikowane i zarejestrowane, poza tym system automatycznie wskazuje określone procedury wznowienia lub utrzymywania wyznaczonych prac. Wszelkie procesy są wysoce wydajne i dokonywane w czasie rzeczywistym. AR-CHECK w trakcie wykonywania prac zmniejsza częstotliwość błędów oraz przestoje i jednocześnie podnosi jakość sprzątania. Kosztowne i czasochłonne instruktaże wykonania różnych czynności czyszczących jak i pojawiające się trudności w komunikacji z powodu słabej znajomości języka należą z AR-CHECK do przeszłości.

5Potencjał AR-CHECK

Wysiłki organizacyjne i zaangażowanie personelu w realizację zlecenia, które zapewniają nieprzerwaną i wysoką jakość czyszczenia, są czasochłonne i szczególnie kosztowne. AR-CHECK rozwiązuje ten problem.

Poprzez swą unikatowość oraz niezwykłą wydajność AR-CHECK dokona prawdziwego przełomu w branży sprzątania budynków. Stanie się niezastąpiony wszędzie tam, gdzie pożądana jest wysoka jakość pracy i czyszczenia niskim kosztem, czyli na całym świecie!

Zdjęcia Martin Cudzilo

Pobierz plik PNG lub PDF
Pobierz plik PNG lub PDF

Pobierz plik

Logo

Pobierz plik PNG lub PDF

Siedziba firmy

AR-Check
Elefantengasse 4
60313 Frankfurt

Kontakt z mediami

Martin Cudzilo, mc@ar-check.com,
Tel: +49 (0) 160 95 78 47 47

Great companies are built on great products.

Elon Musk

Whether commercial or private - the future of cleanliness and hygiene is digital, platform-based and globally scalable.

This market generates an annual turnover in the three-digit billion range (USD).

AR-Check and its revolutionary functionality, patented in 50 strategically important countries, has numerous USP's with disruptive effects - worldwide.

As part of our current seed phase, we are giving some investors the opportunity to participate in AR-Check.

Are you interested in an Investment  and would you like further information?

Yes

No, go to website